021-88649072 | info@bayerman.ir

تقدیرنامه ها و گواهی ها

گواهینامه ها

 • تقدیرنامه از اداره کل استاندارد قزوین
 • تقدیرنامه از گروه صنعتی هوایار
 • تقدیرنامه از دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • تقدیرنامه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • تقدیرنامه از شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه
 • تقدیرنامه از شرکت سهامی عام ویتانا
 • تقدیرنامه از صنایع غذایی گلنوش
 • تقدیرنامه از شرکت طبیعت سبز میهن
 • تقدیرنامه از شرکت چشم انداز انرژی کیمیا
 • تقدیرنامه از شرکت آریا رزین
 • تقدیرنامه از شرکت پتروشیمی پتروپاک
 • تقدیرنامه از شرکت سانا عایق
 • تقدیرنامه از شرکت دارویی زردبند
 • تقدیرنامه از شرکت تچرا دارو
 • تقدیرنامه از مجموعه آزمایشگاهی ژنتیک پارس ژن پژوه ایرانیان
 • تقدیرنامه از شرکت کیا نانو زیست
 • تقدیرنامه از صنایع شیمیایی کربن پلاست
 • تقدیرنامه از پزشکی قانونی استان خراسان رضوی
 • تقدیرنامه از شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)
 • تقدیرنامه از شرکت آب منطقه ای همدان
 • تقدیرنامه از شرکت توسعه درب ایده (Bericap ایران)
 • تقدیرنامه از شرکت هومان شیمی پارس
 • تقدیرنامه از شرکت ویرامان
 • نمایندگی انحصاری شیرآلات آزمایشگاه Novalab GmbH آلمان
 • نمایندگی انحصاری صفحه رویه آزمایشگاهی Keraplan ایتالیا
 • نمایندگی سکوبندی آزمایشگاهی Momoline ایتالیا
 • نمایندگی صفحه رویه آزمایشگاهی Krion اسپانیا
 • توزیع کننده کمدهای نگهداری مواد Düperthal آلمان
 • توزیع کننده فن های Plastifer ایتالیا
 • توزیع کننده فن های Rosenberg آلمان
 • توزیع کننده هودهای بازویی Fumex سوئد
 • توزیع کننده سرامیک آزمایشگاهی System Ceram آلمان
 • گواهی نامه ISO9001:2015
 • گواهی نامه ISO14001:2015
 • گواهی نامه OHSAS18001:2007
 • گواهی نامه IMS
تقدیر نامه استاندارد
تقدیرنامه آریا رزین
تقدیرنامه تچرا دارو
تقدیرنامه دکتر کمالیان
تقدیرنامه ژنتیک پارس پژوه ایرانیان
تقدیرنامه سانا عایق
تقدیرنامه طبیعت سبز میهن
تقدیرنامه پتروپاک
تقدیر نامه پتروشیمی
تقدیرنامه چشم انداز کیمیا
تقدیرنامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تقدیرنامه زردبند
تقدیرنامه سمنان
تقدیرنامه کربن پلاست
تقدیرنامه کیانانو زیست ویستا
تقدیرنامه گلنوش
تقدیرنامه ویتانا
تقدیرنامه هوایار
IMS
ISO9001-2015
تقدیرنامه آب منطقه ای همدان
تقدیر نامه پزشکی قانونی مشهد
تقدیرنامه پگاه
تقدیرنامه شرکت بری کپ
تقدیرنامه شرکت ویرامان
تقدیرنامه شرکت هومان شیمی-پارس
ISO14001-2015
OHSAS18001-2007
تقدیرنامه دانشگاه کردستان
تقدیرنامه سینا پیشگام