021-88649072 | info@bayerman.ir
 • 17
  فوریه

  افتتاح پروژه سکوبندی آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  افتتاح پروژه های سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی پروژه های سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ 06/12/95 توسط جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی افتتاح گردید. نحوه عملکرد شرکت مهندسی بازرگانی رستا فرآیند سپنتا (بایرمن) در طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های این دانشگاه، مورد تحسین و تقدیر وزیر محترم قرار گرفت.
  مطالعه بیشتر
 • 17
  فوریه

  افتتاح آزمایشگاه مرکز تحقیقات

  همزمان با شروع نهمین همایش ملی سه روزه قیر آسفالت ایران (دوم تا چهارم آبان ماه)، آزمایشگاه مجهز قیر عملکردی (PG) و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طی مراسمی رسمی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی – جناب آقای دکتر عباس آخوندی- افتتاح شد. سکوبندی آرمایشگاهی در طی مدت زمان کوتاهی توسط شرکت رستا فرآیند سپنتا (BayerMan) طراحی و اجرا شده و سبک و کیفیت اجرا مورد تحسین و تقدیر وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی- جناب آقای دکتر شکرچی زاده- قرار گرفت.
  مطالعه بیشتر