طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه اداره کل استاندارد قزوین

بایرمن طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های اداره کل استاندارد قزوین را بر عهده داشت و این پروژه را با موفقیت به پایان رساند و مفتخر به اخذ تقدیرنامه از آن سازمان شد.

اداره کل استاندارد قزوین در سال 1341 تأسیس شد و هم اکنون دارای آزمایشگاه های مختلفی از جمله آزمایشگاه شیمی، غذایی، میکروبیولوژی، برق و مکانیک، اوزان و مقیاس ها می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت اداره کل استاندارد قزوین مراجعه فرمایید:

http://qazvin.isiri.gov.ir/portal/Home

سکوبندی آزمایشگاهی اداره کل استاندارد قزوین