مشاوره، طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه زنجان
BayerMan طراحی و ساخت سکوبندی آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاه های دانشگاه سراسری زنجان را بر عهده داشته است.
تأسیس پایه های اولیه دانشگاه زنجان مربوط به سال 1353 بوده و در طی سال ها، دانشکده های مختلف به این دانشگاه بزرگ افزوده شده اند و هم اکنون این دانشگاه دارای رتبه 22 در Nature Index می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دانشگاه زنجان، لطفاً به سایت زیر مراجعه فرمایید:
https://www.znu.ac.ir/about/about-znu

تجهیزات آزمایشگاهی و سکوبندی دانشگاه زنجان