طراحی، مشاوره و اجرای میزبندی آزمایشگاه دانشگاه نهاوند

بایرمن سکوبندی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نهاوند را به انجام رسانید. این دانشگاه در سال 1381 شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر بزرگترین مجتمع آموزش عالی در غرب کشور بوده و دارای 3 دانشکده است.

جهت آشنایی بیشتر با دانشگاه نهاوند، لطفاً به سایت این دانشگاه مراجعه فرمایید:

http://www.nahgu.ac.ir/index.php

اجرای میزبندی آزمایشگاهی دانشگاه نهاوند