طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی آبسان پالایش

بایرمن طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی آبسان پالایش را بر عهده داشت و دستگاه را در آزمایشگاه آن شرکت نصب کرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت مهندسی آبسان پالایش، به وبسایت این شرکت مراجعه فرمایید.
http://absunpalayesh.com

ساخت دستگاه آزمایشگاهی آبسان پالایش