سکوبندی آزمایشگاه های شرکت دارویی زردبند
بایرمن کار طراحی، سکوبندی آزمایشگاه های شرکت دارویی زردبند را به انجام رسانده و موفق به دریافت تقدیرنامه ای از آن شرکت ارجمند شده است. شرکت زردبند، شرکت دارویی دانش بنیانی است که از سال 1372 فعالیت خود را در زمینه تولید داروهای گیاهی آغاز نموده است. نام این شرکت از روستای زردبند از توابع تهران گرفته شده و هم اکنون دارای واحدهای کشت و صنعت در سراسر کشور بوده و هم چنین دارای افتخاراتی از جمله عنوان کارآفرین نمونه، صنعت سبز، مشتری مداری و غیره می باشد.

جهت آشنایی بیشتر با شرکت معظم دارویی زردبند، خواهشمند است از وبسایت این شرکت به آدرس ذیل بازدید فرمایید:
https://fa.zardband.com