طراحی، مشاوره و ساخت دستگاه آزمایشگاهی زعفران کیان توس

بایرمن قرارداد طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی شرکت زعفران کیان توس را به امضا رساند و دستگاه را در آزمایشگاه آن شرکت نصب کرد. شرکت معظم زعفران کیان توس در زمینه تولید زعفران با برندهای آرنیکا و دایانا به صورت های رشته ای و رشته ای بریده، دسته و پودری در حال فعالیت است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت زعفران کیان توس، به وبسایت این شرکت مراجعه فرمایید.
http://www.ktsaffron.com

کابینت بندی آژمایشگاه شرکت کیان توس