طراحی، مشاوره و اجرای میزبندی آزمایشگاه شرکت صبحانه طلایی

بایرمن قرارداد طراحی، مشاوره و اجرای میزبندی آزمایشگاه شرکت بزرگ صنایع غذایی صبحانه طلایی را به پایان رساند. کارخانه شرکت صبحانه طلایی در شهرک صنعتی کاسپین قزوین احداث شده و در آینده یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کره گیاهی در ایران خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر جهت پیشرفت کار ساخت و اتمام کارخانه شرکت صبحانه طلایی، به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
http://qazvin.farsnews.com/news/13951106001152