طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه شرکت صنایع شیمیایی کربن پلاست

بایرمن عملیات نصب و اجرای سکوبندی آزمایشگاهی شرکت صنایع شیمیایی کربن پلاست را بر عهده داشته است. شرکت کربن پلاست فعالیت خود را در سال 1393 در شهرک شکوهیه قم آغاز کرده و تولید کننده مواد و محصولات مختلف شیمیایی از جمله انواع کود و ترکیبات ازت و همچنین دی اکتیل فتالات (DOP) است.
سکوبندی آزمایشگاهی کربن پلاست