طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه

شرکت بایرمن سکوبندی آزمایشگاه شرکت آلومینیوم قوطی سازی را طراحی و نصب کرده است. شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه بزرگترین شرکت قوطی سازی ایران بوده و انواع قوطی های آلومینیومی مخصوص نوشیدنی های مختلف از جمله نوشیدنی های شرکت های رانی، پپسی، میرندا، هایپ و … را بر عهده دارد. این شرکت معظم در شهرک صنعتی کاوه واقع شده است.

سکوبندی آزمایشگاهی آلومینیوم کاوه