طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه شرکت نانو مواد گستران پارس

بایرمن مشاوره، طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه شرکت دانش بنیان نانو مواد گستران پارس را به انجام رساند. شرکت نانو مواد گستران پارس، شرکتی دانشگاهی بوده که زیر نظر دانشگاه علم و صنعت ایران و در زمینه تولید محصولات گرافن فعالیت می نماید.

جهت آشنایی بیشتر با شرکت دانشگاهی نانو مواد گستران پارس، لطفا به وبسایت این شرکت مراجعه فرمایید:
http://namago.ir