طراحی، مشاوره و ساخت سکوبندی آزمایشگاه های شرکت صنایع غذایی موسوی
BayerMan طراحی، مشاوره و ساخت سکوبندی آزمایشگاه های شرکت صنایع غذایی موسوی را بر عهده داشت.
صنایع غذایی موسوی در سال 1357 تأسیس شد و در زمینه تولید انواع مربا فعالیت دارد.
جهت آشنایی بیشتر با محصولات و فعالیت شرکت صنایع غذایی موسوی، به وبسایت این شرکت مراجعه فرمایید:
http://old.mousavifoodind.com/Farsi/fa_index.htm