طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های مجموعه آزمایشگاهی ژنتیک پارس ژن پژوه ایرانیان

بایرمن طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های مجموعه آزمایشگاهی ژنتیک پارس ژن پژوه ایرانیان را بر عهده داشت و تقدیرنامه ای جهت اجرای سریع و با کیفیت سکوبندی، از آن مجموعه دریافت نمود.

مجموعه آزمایشگاهی ژنتیک پارس ژن پژوه ایرانیان در سال 2015 تأسیس شده و در زمینه تحقیقات ژنتیک مولکولی فعالیت دارد.

جهت آشنایی بیشتر با این مجموعه، خواهشمند است به این آدرس مراجعه فرمایید:

http://www.parsgenelab.com/home