طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

BayerMan مسئولیت طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه قیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را برعهده داشت و در کوتاهترین زمان ممکن این پروژه را به پایان رساند. آزمایشگاه این مرکز همزمان با شروع نهمین همایش ملی سه روزه قیر آسفالت ایران (دوم تا چهارم آبان ماه 96)، توسط وزیر محترم راه و شهرسازی – جناب آقای دکتر عباس آخوندی- افتتاح شد و سبک سکوبندی BayerMan مورد توجه و تحسین وزیر محترم و همچنین رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی- جناب آقای دکتر شکرچی زاده- قرار گرفت.

جهت آشنایی بیشتر با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، لطفا به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
http://www.bhrc.ac.ir

تجهیزات آزمایشگاهی مرکز تحقیات راه