طراحی، مشاوره و اجرای میزبندی آزمایشگاه پردیس علوم دانشگاه تهران

بایرمن سکوبندی آزمایشگاه پردیس علوم دانشگاه تهران را طراحی و نصب کرد. دانشگاه تهران در سال 1313 تأسیس شده و از آن با تعبیر “دانشگاه مادر” و “نماد آموزش عالی” یاد می شود. این دانشگاه دارای جایگاهی رفیع در میان مؤسسات و سازمان های آموزش عالی کشور بوده و بزرگان زیادی را به دانش کشور تقدیم نموده است.
این دانشگاه دارای پردیس های زیر بوده که هر یک دارای دانشکده های و گروه های متعدد هستند.
– پردیس دانشکده های فنی
– پردیس علوم
– پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
– پردیس ابوریحان
– پردیس هنرهای زیبا
– پردیس فارابی
– پردیس های منطقه ای
– علوم انسانی
– علوم اجتماعی و رفتاری
– دانشکده دامپزشکی
– دانشکده علوم و فنون نوین
– دانشکده محیط زیست

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبسایت زیر مراجعه فرمایید.
http://ut.ac.ir/fa/page/91/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85

میزبندی آزمایشگاهی دانشگاه تهران