مشاوره، طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های پلی کلینیک شماره 1 سازمان تأمین اجتماعی

BayerMan مشاوره، طراحی و نصب سکوبندی آزمایشگاه های پلی کلینیک شماره 1 سازمان تأمین اجتماعی را در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام رساند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سازمان تأمین اجتماعی به سایت این سازمان مراجعه فرمایید:

http://www.tamin.ir