وبلاگاستریو میکروسکوپ

استریو میکروسکوپ (معادل انگلیسی استریو میکروسکوپ : Stereo Microscope) نوعی میکروسکوپ نوری یا چشمی است که برای مشاهده نمونه‌ها در آزمایشگاه‌ها جهت بزرگنمایی کم طراحی شده‌‌اند. در مایکروسکوپ استریو، نور بازتابی از سطح جسم منجر به مشاهده نمونه آزمایشگاه می‌شود. در استریو میکروسکوپ یا لوپ، دو چشمی (دو عدسی چشمی و شیئی) با دو مسیر مجزا وجود دارد که زاویه دید تقریبا متفاوتی را برای دو چشم‌های چپ و راست ایجاد می‌کنند. این نوع آرایش چشمی‌ها، تجسمی سه بعدی از نمونه را مورد برررسی قرار می‌دهد. در ادامه این مطلب از وب سایت بایرمن به توضیحات بیشتری میکروسکوپ استریو و تفاوت آن با دیگر میکروسکوپ‌ها در تجهیزات آزمایشگاه می‌پردازیم.

مایکروسکوپ استریو و عکاسی از نمای نزدیک از نظر اینکه هر دو برای عکسبرداری از سطوحی است که جزییات بالای آنها نیاز به نمای سه بعدی از سطوحشان را ایجاد می‌کند، دارای اشتراکاتی هستند. استریو میکروسکوپ با ماکروفنتوگرافی برای ثبت و بررسی نمونه‌های جامد با توپوگرافی پیچیده سطح هم پوشانی دارد. لوپ‌ها یک نمای سه بعدی برای آنالیز را فراهم می‌کنند.

طراحی مدرن مایکروسکوپ استریو

مایکروسکوپ استریو را نباید با مایکروسکوپ‌های مرکب اشتباه گرفت. در مایکروسکوپ‌های مرکب از دو عدسی چشمی و یک باینو-ویوور استفاده می‌شود که هر دو چشم یک تصویر واحد را مشاهده نمایند. هدف از قرارگیری دو چشمی، ایجاد راحتی و وضوح دید بیشتر است. دو عدسی چشمی، نمای درشت‌تری ایجاد کرده تا چشم به راحتی بتواند ببیند. تصویر در چنین میکروسکوپی به نسبت آنچه از یک عدسی چشمی تک چشمی به دست می‌آید، متفاوت نیست.

کاربرد لوپ استریو میکروسکوپ

در ادامه به کاربردهای استریو میکروسکوپ اشاره کرده‌ایم:

 • کالبد شکافی
 • سرپایی
 • تولید برد مدار یا بازرسی سطوح شکسته
 • مهندسی پزشکی قانونی
 • در صنعت ساخت برای تولید، بازرسی و کنترل کیفیت
 • حشره شناسی
 • تشریح
 • میکروجراحی
 • ساعت سازی
 • جواهر شناسی
 • بررسی اجزا و موجودات دارای بعد و حجم نظیر مرجان‌های دریایی، انواع ماکرو بنتوزها و سایر موجودات

تفاوت استریو میکروسکوپ لوپ با دیگر میکروسکوپ ها

انواع میکروسکوپ شامل میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی هستند. اساس میکروسکوپ بر دو عدسی همگرا استوار است و عدسی اول با فاصله کانونی در حد چند میلی‌متر از شی، تصویری حقیقی که قطری بزرگتر دارد به دست می‌دهد. عدسی دوم که فاصله بزرگتری دارد، حکم ذره بین را داشته و قادر است تا تصویر بزرگتر اما مجازی از شی را ارائه دهد. میکروسکوپ در آزمایشگاه پزشکی برای بزرگ کردن تصاویری که نور را از خود عبور می‌دهند یا نمونه‌های منعکس کننده نور به کار می‌روند.

بر خلاف یک میکروسکوپ نوری ترکیبی، روشن سازی در یک استریو میکروسکوپ اکثرا روشن سازی به شیوه منعکس شدن نور تا انتقال نور انجام می‌شود. یعنی نور از سطح یک شی ترجیحا تا انتقال نور از بین یک شی، منعکس می‌شود. استفاده از نور منعکس شده از شی به بررسی نمونه‌هایی که ضخامت زیادی دارند یا برای بررسی تحت میکروسکوپ ترکیبی تیره هستند، اجازه می‌دهد.

برخی از استریو میکروسکوپ‌ها قادر به استفاده از نور انتقالی نیز هستند. معمولا با داشتن یک لامپ یا آینه در زیر یک صفحه شفاف در زیر شی، برخلاف یک میکروسکوپ ترکیبی، نور انتقال یافته از بین یک متمرز کننده در بیشتر سیستم‌ها تمرکز نمی‌شود. اما استریو میکروسکوپ‌ها به طور خاصی با منابع نوری مجهز هستند در استفاده از میکروسکوپ زمینه سیاه، با نور منعکس شده را می‌توان استفاده کرد.