دسته بندی دیگری از نظر دارا بودن کانال یا فیلتر نیز برای هودهای شیمی وجود دارد که بر این اساس دو تیپ مختلف معرفی میگردد.

هود شیمی کانال دار

هود شیمی کانال دار

ساختار آن به‌گونه‌ای است که جریان هوا را به سمت بیرون هدایت می‌کند. هنگام نصب این نوع هود، توجه به این نکته ضروری است که سیستم تهویه دارای هوای کافی برای تأمین حجم مورد نیاز تهویه داخل هود باشد.
این نمونه مجهز به فیلتر نمی‌باشد در نتیجه هوای آلوده را از طریق کانال و فن سانتریفیوژ یا اکسیال به خارج از محیط آزمایشگاه هدایت می‌نماید.

نصب فن سانتریفیوژ این مدل از هود آزمایشگاهی باید در دورترین بخش ساختمان مانند دیوار بیرونی ساختمان یا پشت بام انجام شود تا افراد در معرض کمترین تماس با مواد آلاینده خروجی قرار گیرند.

هود شیمی بدون کانال (فیلتردار)

این هود بدون کانال دارای فیلتر کربن می‌باشد که هوای تصفیه شده را با استفاده از فن به سمت بیرون هدایت نموده یا مجدد به داخل آزمایشگاه برمی‌گرداند.

هود شیمی بدون کانال