تماس :02188649072|09197808900|واتس اپ:09196969040

انواع هود شیمی بر اساس کانال مکش هوا

دسته بندی دیگری از نظر دارا بودن کانال یا فیلتر نیز برای هودهای شیمی وجود دارد که بر این اساس دو تیپ مختلف هود شیمی معرفی میگردد.

هود شیمی کانال دار

ساختار هود شیمی کانال دار به گونه ای است که جریان هوا را به سمت بیرون هدایت می کند. هنگام نصب این نوع هود، توجه به این نکته ضروری است که سیستم تهویه دارای هوای کافی برای تأمین حجم مورد نیاز تهویه داخل هود باشد.

هود شیمی کانال دار مجهز به فیلتر نمی باشد در نتیجه هوای آلوده را از طریق کانال و فن سانتریفیوژ یا اکسیال به خارج از محیط آزمایشگاه هدایت می نماید.

نصب فن سانتریفیوژ این مدل از هود آزمایشگاهی باید در دورترین بخش ساختمان مانند دیوار بیرونی ساختمان یا پشت بام انجام شود تا افراد در معرض کمترین تماس با مواد آلاینده خروجی قرار نصب کولرگازی گیرند.

هود شیمی بدون کانال (فیلتردار)

هود شیمی بدون کانال دارای فیلتر کربن می باشد که هوای تصفیه شده را با استفاده از فن به سمت بیرون هدایت نموده یا مجدد به داخل آزمایشگاه تعمیر کولرگازی برمی گرداند.