پریزهای دردار و ارت دار با شاخص حفاظتی IP 54 و IP 65 بصورت تک پایه و وارداتی از نوع بسیار مرغوب برای برق، شبکه و تلفن به صورت دیواری، رومیزی، پنل هود و رو شلفی جهت سکوبندی آزمایشگاهی نصب می‌گردد.