تماس :02188649072|09197808900|واتس اپ:09196969040

تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی

استفاده از تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه همانند هر محیط کاری علاوه بر الزام استاندارد سازی محیط کاری باعث کاهش صدمات ناشی از حوادث داخل آزمایشگاه می شود.

علاوه بر این آموزش پرسنل در خصوص ایمنی کار در آزمایشگاه و با دستگاههای آزمایشگاهی و نصب دستورالعملهای ایمنی در آزمایشگاه بسیار مهم می باشد.

انواع تجهیزات ایمنی