تقدیرنامه ها و گواهی ها

 • تقدیرنامه از اداره کل استاندارد قزوین

 • تقدیرنامه از گروه صنعتی هوایار

 • تقدیرنامه از دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • تقدیرنامه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • تقدیرنامه از شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

 • تقدیرنامه از شرکت سهامی عام ویتانا

 • تقدیرنامه از صنایع غذایی گلنوش

 • تقدیرنامه از شرکت طبیعت سبز میهن

 • تقدیرنامه از شرکت چشم انداز انرژی کیمیا
 • تقدیرنامه از شرکت آریا رزین
 • تقدیرنامه از شرکت پتروشیمی پتروپاک

 • تقدیرنامه از شرکت سانا عایق
 • تقدیرنامه از شرکت دارویی زردبند

 • تقدیرنامه از شرکت تچرا دارو
 • تقدیرنامه از مجموعه آزمایشگاهی ژنتیک پارس ژن پژوه ایرانیان

 • تقدیرنامه از شرکت کیا نانو زیست
 • تقدیرنامه از صنایع شیمیایی کربن پلاست

 • تقدیرنامه از پزشکی قانونی استان خراسان رضوی
 • تقدیرنامه از شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)

 • تقدیرنامه از شرکت آب منطقه ای همدان
 • تقدیرنامه از شرکت توسعه درب ایده (Bericap ایران)
 • تقدیرنامه از شرکت هومان شیمی پارس
 • تقدیرنامه از شرکت ویرامان

   

 • نمایندگی انحصاری شیرآلات آزمایشگاه Novalab GmbH آلمان

 • نمایندگی انحصاری صفحه رویه آزمایشگاهی Keraplan ایتالیا

 • نمایندگی سکوبندی آزمایشگاهی Momoline ایتالیا

 • نمایندگی صفحه رویه آزمایشگاهی Krion اسپانیا
 • توزیع کننده کمدهای نگهداری مواد Düperthal آلمان
 • توزیع کننده فن های Rosenberg آلمان

 • توزیع کننده فن های Plastifer ایتالیا
 • توزیع کننده هودهای بازویی Fumex سوئد
 • توزیع کننده سرامیک آزمایشگاهی System Ceram آلمان

   

   

 • گواهی نامه ISO9001:2015

 • گواهی نامه ISO14001:2015

 • گواهی نامه OHSAS18001:2007

 • گواهی نامه IMS
OHSAS18001-2007
تقدیرنامه ژنتیک پارس پژوه ایرانیان
تقدیر نامه پتروشیمی
تقدیرنامه سمنان
تقدیرنامه ویتانا
تقدیرنامه آب منطقه ای همدان
تقدیرنامه شرکت ویرامان
ISO14001-2015
تقدیرنامه سانا عایق
تقدیرنامه چشم انداز کیمیا
تقدیرنامه کربن پلاست
تقدیرنامه هوایار
تقدیر نامه پزشکی قانونی مشهد
تقدیرنامه شرکت هومان شیمی-پارس
IMS
تقدیرنامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تقدیرنامه کیانانو زیست ویستا
تقدیرنامه دکتر کمالیان
تقدیرنامه پگاه
تقدیرنامه آریا رزین
دانشکده داروسازی
ISO9001-2015
تقدیرنامه پتروپاک
تقدیرنامه زردبند
تقدیرنامه گلنوش
تقدیرنامه تچرا دارو
تقدیرنامه شرکت بری کپ
تقدیر نامه استاندارد
تقدیرنامه سینا پیشگام