صفحه سرامیک Eagle جهت صفحه رویه آزمایشگاه از برندهای درجه یک است که در صنعت سکوبندی ایران مورد استفاده قرار می گیرد. ضخامت این نوع سرامیک حدود 12 میلیمتر بوده و برای بالا بردن استحکام آن از زیرسازی PVC یا MDF استفاده می شود.

صفحه رویه سرامیک Eagle