این نوع سکوبندی موارد کاربرد مشابه با میز یک طرفه دارد. علاوه بر اینکه به دلیل طراحی جزیره ای آن، فضای کاری بیشتری برای کاربر ها در هر دو طرف میز فراهم می باشد.

در این نوع سکوبندی، امکان نصب سینک های شستشو در یک یا دو طرف میز، نصب انواع شیرآلات آزمایشگاهی و پریزهای تک فاز و یا سه فاز و نیز سایر خطوط یونیلیتی آزمایشگاهی از ویژگی های آن است.