شیشه لمینت یکی از انواع شیشه های ایمنی می باشد که از بهم چسبیدن دو لایه شیشه معمولی توسط لایه ای از جنس پلی وینیل بوتیرال (PVB) ساخته می شود.

شیشه لمینت

مزایای شیشه لمینت

ایمنی

شیشه معمولی در برخورد با ضربه شکسته شده و به قطعات ریز و برنده ای تبدیل می شود که خطرات بسیاری را در پی خواهد داشت. در صورتی که شیشه لمینت به دلیل داشتن طلق PVB ، نیروی حاصل از برخورد را گرفته و در نتیجه در مقابل ضربه مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد.

در صورت شکسته شدن شیشه لمینت، لایه PVB میانی، مانع از پاشیده شدن قطعات خرد شده به اطراف می شود و به بیان دیگر لایه مذکور با چسبیدن به قطعات شیشه شکسته شده، آنها را در کنار هم نگه می دارد و بدین ترتیب خطر آسیب و جراحت به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.

عایق صدا

در مقایسه با شیشه معمولی عبور صدا از شیشه لامینت به میزان بسیار کمتری صورت میگیرد.

عایق UV

شیشه لمینیت می تواند تا حدودی جلوی عبور این اشعه را گرفته واز مضرات آن بکاهد.

شیشه لمینت