صفحه رویه ملامین (MDF با روکش ملامین) مقاومت کمی در برابر مواد شیمیایی دارد و برای میزهای کاری، میزهای متحرک و میزهای مخصوص نگهداری دستگاهها مناسب می باشد.صفحه رویه ملامین برای کار با اکثر اسیدهای تهاجمی، حلالها ، قلیاها و مواد اکسیدان توصیه نمی شود.