دارای مقاومت محدود در برابر مواد شیمیایی می‌باشد. و برای کار در محیط مرطوب توصیه می‌شود.صفحه رویه کورین برای کار با اکثر اسیدهای تهاجمی، حلالها ، قلیاها و مواداکسیدان مناسب نیست.