تماس :02188649072|09197808900|واتس اپ:09196969040

طراحی فضای کاری مورد نیاز بخش های آزمایشگاه

در آزمایشگاه های با دامنه و حجم کاری محدود، بخشهای مختلف متناسب با فعاليت و استفاده مشترک از تجهيزات می توانند در مجاورت هم فعاليت نمایند.

اما محل های تعبیه شده برای شستشو و استریليزاسيون حتما باید مجزا باشند