فن آزمایشگاهی به‌طور عموم، برای خارج سازی عوامل ناخواسته در انواع هود آزمایشگاهی و کمدهای نگهداری استفاده می‌شود.
در مواردی که فن هوا را به داخل محیط (آزمایشگاه یا فضای داخل هود) برمیگرداند حتما از انواع کم صدا باید استفاده شود و هوا قبل از رسیدن به فن توسط فیلتر های مخصوص فیلتر (پاک) شده باشد.

موتور موجود در فن سانتریفیوژ می‌تواند سه فاز یا تک فاز باشد.
در فن با دور موتور متغیر، کاربر قادر است تا سرعت فن را بسته به نیاز تنظیم نماید.
لازم به ذکر است که اگر کاربر با مواد قابل اشتعال و انفجار در آزمایشگاه سر و کار داشته باشد از فن آزمایشگاهی سانتریفیوژ ضد انفجار (EX) استفاده کرد.

انواع فن های آزمایشگاهی

به طور کلی دو نوع فن در آزمایشگاه کاربرد دارد:

  1. فن سانتریفیوژ
  2. فن اکسیال