فن اکسیال یا فن پروانه‌ای اولین فن ساخته شده به دست بشر می‌باشد و قدمت آن به دوران آسیاب‌های بادی در قرون وسطی بر میگردد.
در فن اکسیال جریان هوا در راستای محور یا شفت پروانه عبور می‌کند. و در مواردی که جابجایی هوا با افت فشار کم و حجم تخلیه بالا باشد استفاده می‌گردد. در فن های اکسیال فشار هوا به وسیله نیروی آیرودینامیک توسط بالک های پروانه تنظیم می‌شود.

مزایای فن اکسیال

وزن و فضاگیری کم
هزینه کم
معایب فن اکسیال
کاهش کارآیی با کاهش جریان هوا
افزایش آلودگی صوتی در صورت افزایش قدرت موتور
نداشتن امکان استفاده برای خارج سازی مواد خورنده شیمیایی