میزهای خاص مورد نیاز در آزمایشگاه ها بر اساس الزامات آزمایشگاه و سفارش مشتری قابل ارائه می باشد.
از انواع این ملزومات میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

میز دستیار

میز دستیار

این میز بصورت تاشو بر روی میز کار آزمایشگاهی نصب می گردد و برای افزایش فضای کاری کاربر قابل استفاده می باشد. این میزها برای کار با مواد خطرناک توصیه نمی شود.

صفحه محافظ

این صفحات به صورت تاشو بر روی میز آزمایشگاهی نصب می گردد و همانطور از نام آن مشخص است برای محافظت کاربران در برابر ترشحات و خرده شیشه کاربرد دارد.

صفحه محافظ

ترولی آزمایشگاهی

این سازه ها که معمولا دارای صفحات ریلی می باشند در جهت پویاسازی محیط کاری در آزمایشگاه برای نگهداری و جابجایی انواع مختلف مواد و تجهیزات آزمایشگاهی نسبتا سنگین کاربرد دارند.
‎ترولی های آزمایشگاهی بر اساس نوع کاربری به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم بندی می شوند.