تماس :02188649072|09197808900|واتس اپ:09196969040

نکات مهم در خصوص انتخاب ساختمان آزمایشگاه

ساختمان آزمایشگاه باید فاقد خرابی و فرسودگی باشد.

محل آزمایشگاه ترجیحا در ساختمانهای مسکونی نباشد بخصوص اگر آزمایشگاه ضایعات آلاینده و خطرناک تولید میکند.

ارتفاع سقف آزمایشگاه حداقل باید 2.4 متر باشد.

دیوارهای آزمایشگاه حداقل تا ارتفاع 1.5 متر قابل شستشو باشد. (رنگ های قابل شستشو و مقاوم مانند رنگ روغن برای رنگ آمیزی دیوارهای آزمایشگاه توصیه می شود.)

کف آزمایشگاه باید قابل شستشو بوده و ترجيحا دارای کف شوی باشد. تعبیه کف شوی در اتاق شستشو و ميکروب شناسی الزامی است.

درهای چوبی آزمایشگاه باید با رنگ های قابل شستشو و مقاوم مانند رنگ روغن رنگ آميزی شده باشد و ترجيحا دارای پنجره باشند.

با توجه به تجهيزات موجود، سيستم روشنایی و تعداد لامپ های مصرفی آزمایشگاه، باید از فيوز ها و کابل های مناسب استفاده گردد .