• مناسب برای محیطهای صنعتی جهت ایمن سازی کار با گازها و غبارات دارای قابلیت انفجار
  • مطابق با دستورالعمل ATEX Directive 94/9 / EC category 2 for gases and dust
  1. زون 1 و 21
  2. EX II 2 GD marking
  • هود بازویی PR در نوع زیر موجود می باشد:
  1. EXC: بازوی پلی اتیلن به رنگ مشکی
  2. EXD: بازوی پلی یورتان به رنگ سفید نیمه شفاف برای محیطهای با آلاینده های گرد و غبار
  • مونتاژ شده و تست شده