• مناسب برای تهویه آلاینده های با حرارت بالا و بخارات حاصل از جوشکاری
  • بیشترین توان در جذب آلاینده ها نسبت به انواع مشابه موجود در بازار
  • دارای پایداری بالا در هر تغییر موقعیت
  • قابلیت بالای مانور بازو
  • نیمه مونتاژ شده
  • نصب آسان