• ویژه محیطهای صنعتی سنگین
  • دارای مفاصل آلومینیومی با قابلیت چرخش 360 درجه و خم شدگی 90 درجه
  • دارای پیچ مخصوص تنظیم مفاصل بازو
  • دارای پایداری بالا در هر تغییر موقعیت
  • قابلیت بالای مانور بازو
  • نظافت بسیار آسان
  • نیمه مونتاژ شده
  • نصب آسان
  • دارای انواع با طول بازوی 2، 3 ، 4، 6 ،8 و 10 متری و قطر بازوی 125، 160 و 200 میلیمتری