هود لامینار (میکروبی)

هود لامینار یا هود میکروبی بایرمن از نمونه های هود آزمایشگاهی دارای فیلتر هپا به همراه یک فیلتر اگزاست بوده و همچنین دارای یک فن دمنده است. این فیلتر باید توانایی حذف تمامی آلودگی ها از هوای وارده را داشت باشد. این نوع هود در آزمایشگاه های میکروبیولوژی و بیشتر در اتاق کشت مورد استفاده قرار می گیرد. هود لامینار در ابعاد و اندازه های مختلف توسط شرکت بایرمن قابل ارائه می باشد. و وظیفه اصلی آن حفاظت از نمونه ها در داخل آزمایشگاه است. هدف اصلی هود لامینار محافظت از آلودگی محیط قابل انتقال به مواد مورد استفاده می باشد و نه خود پرسنل و اپراتور آزمایشگاه!!

مزیت استفاده از هود لامینار

  • محافظت از پرسنل آزمایشگاه
  •  محیط اطراف

از عواملی که سطح خطر پایینی دارند توسط این مدل هود آزمایشگاهی انجام می شود.

از این نوع هود میکروبی خصوصا در آزمایشگاه های بیولوژیک برای جلوگیری از خروج عوامل ارگانیک به بیرون از آزمایشگاه استفاده می شود. هودهای لامینار به دو صورت افقی و عمودی بسته به جریان هوا وجود دارند.

فیلتر هپا استفاده شده در این مدل هود آزمایشگاهی قادر است ذراتی با ابعاد کوچک همچون:

  • قارچ ها
  • باکتری ها
  • و ذرات گرد و غبار

را فیلتر نماید.

این فیلتر در سه کلاس I , II , III وجود دارد.

تصاویر