تماس :02188649072|09197808900|واتس اپ:09196969040

هود لامینار فلو (هود بیولوژیک)

هود لامینار فلو که به آن هود بیولوژیک نیز گفته می شود یک اتاقک بدقت محصور شده می باشد که به منظور جلوگیری از آلوده شدن محیطهای کشت سیلیکونی الکترونیکی نیمه هادی، نمونه های بیولوژیکی (بیماریزا و غیر بیماریزا) و هر نوع مواد حساس به آلودگی طراحی شده است.

شاخص هود لامینار فلو، جریان لامینار هوا در داخل کابین می باشد، بطوریکه لایه های هوا بطور موازی و بدون تقاطع حرکت می کند.

پاک سازی در این هود توسط فیلترهای هپافیلتر اولپا) انجام میگیرد. تعداد و محل قرارگیری فیلتر هپا بستگی به جهت جریان هوا و هدف مورد نظر جهت جلوگیری از آلوده شدن (کاربر یا نمونه و یا هر دو) می باشد.

جهت و میزان جریان هوای خروجی بسته به نوع و کلاس هود متفاوت می باشد که بر اساس آن کاربری هود متفاوت است.

انواع کلاس هود لامینار فلو یا بیولوژیک

بر این اساس 3 کلاس اصلی هود لامینار فلو وجود دارد:

در برخی منابع هود لامینار فلو فقط به کابین تمیز اطلاق می شود و دو نوع هود کلاس 2 و کلاس 3 تحت عنوان هود ایمنی بیولوژیک (Biological Safety Cabinet) طبقه بندی می شوند.