هود PCR در واقع هود بیولوژیک کلاس I می باشد.

کابین هود PCR یک محفظه محصور از سه طرف می باشد، که فضایی را برای آزمایشات تکثیر DNA و / یا RNA فراهم می کند.

طراحی و جریان هوای لامینار از سمت نمونه آزمایش به سمت کاربر باعث می شود که هیچ گونه آلودگی متقاطع بین نمونه ها ایجاد نشود. و نیز وجود چراغ های UV در این هودها جهت استرلیزاسیون می باشد.

از هودهای PCR که در آزمایشگاههای زیست شناسی و ژنتیک استفاده می شود

ویژگی هایی که بین هودهای PCR متفاوت است شامل ابعاد ، وجود یا عدم وجود فیلتر HEPA و لامپ UV جهت استریلیزاسیون می باشد.