کابینت های زیرمیزی مطابق با نیاز شما می توانند مجهز به کشو و کمد همراه با در باشد و طیف گسترده ای از گزینه های کابینت زیر میزی ساخت شرکت بایرمن به شما امکان می دهد که از فضای زیر میزهای کاری مطابق با نیازهای شخصی خود استفاده کنید.

ایجاد فضاهای راحت برای قرارگیری صندلی و یا تغییر در میزان فضای زیرمیزی را می توان با تنوع در جانمایی کابینت های زیرمیزی عملی نمود.

انواع نصب کابینت های زیرمیزی

کابینت یا یونیت های زیرمیزی که معمولاً به صورت متحرک و یا ثابت و یا معلق در زیر میزهای اصلی قرار میگیرند بر اساس تعداد کشوها و کمد در انواع مختلفی قابل ارائه هستند.

معلق

ثابت

متحرک

انواع کابینت زیرمیزی رایج در سکوبندی آزمایشگاه

کابینت های زیرمیزی دارای تنوع بسیار می باشد که 3 نوع زیر دارای بیشترین کاربرد در سکوبندی آزمایشگاهی می باشند.

کابینت ترکیبی

کابینت دردار

کشودار