این نوع کابینت روی دیوار نصب می شود و برای نگهداری شیشه های حاوی مواد شیمیایی، ظروف و زونکن استفاده می گردد و امکان بهره برداری از حداکثر فضای آزمایشگاهی را فراهم میکند.

انواع کابینت دیواری آزمایشگاه دارای طول با اندازه های 90 و 45 سانتی متر و با ارتفاع های مختلف می باشد.

انواع کابینت دیواری بر اساس متریال ساخت
MDF
فلزی
PVC