کمد ایستاده آزمایشگاهی

کمد نگهداری ایستاده با کیفیت بسیار بالا ساخت بایرمن است که بعنوان کمد نگهداری مواد شیمیایی، کمد نگهداری مواد خورنده (اسید/ باز) و سایر انواع کمد نگهداری کاربرد داشته و در اندازه های مختلف در آزمایشگاه ساخته می‌شود.