این نوع کمد نگهداری در سه نوع مقاوم در برابر آتش Type 30، Type 60 و Type 90  تولید می‌شوند که به ترتیب 30،‌ 60 و 90 دقیقه در برابر انتشار آتش مقاومت می‌کنند.
‎کمد نگهداری مواد قابل اشتعال بایرمن در سه عرض 60 ، 90 و 120 سانتی متر تولید می‌شوند. این نوع کمد آزمایشگاهی دارای لایه نسوز بوده و بدون فن ارائه می شوند.