کمد نگهداری زیرمیزی با کیفیت بسیار بالا ساخت بایرمن است که بعنوان کمد نگهداری مواد شیمیایی، کمد نگهداری مواد خورنده (اسید/ باز) کاربرد داشته و در اندازه های قابل نصب در زیر میزهای کار آزمایشگاهی ساخته می‌شود.