کمد نگهداری یخچال دار

کمد نگهداری مواد یخچالی Type 90 در برابر گسترش آتش به مدت 90 دقیقه مقاومت می‌کند و توسط شرکت DUEPERTHAL-Germany ارائه می‌شود.
یخچال‌های معمولی به‌دلیل اینکه فاقد تجهیزات لازم برای محافظت در برابر آتش هستند، می‌توانند در صورت بروز آتش سوزی تهدیدی برای گسترش آتش محسوب شوند.