کمد نگهداری یخچال دار

کمد نگهداری مواد یخچالی Type 90 در برابر گسترش آتش به مدت 90 دقیقه مقاومت می‌کند و توسط شرکت Düperthal آلمان تولید می‌شود.
یخچال‌های معمولی به‌ دلیل اینکه فاقد تجهیزات لازم برای محافظت در برابر آتش هستند، می‌توانند در صورت بروز آتش سوزی تهدیدی برای گسترش آتش محسوب شوند. به همین علت در آزمایشگاه از کمد نگهداری مواد یخچالی استفاده می شود.