انواع ریل و لولا بکار رفته در سکوبندی آزمایشگاهی بایرمن با مرغوبیت بسیار بالا تولید و نصب می شوند.

ریل

ریل ها در دونوع تاندونی و ساچمه ای موجود می باشد.
در سکوبندی آزمایشگاهی بایرمن از ریلهای آرم بند یا ساده با توانایی تحمل وزن بالا و نصب آسان استفاده می گردد.

بر اساس میزان بیرون کشیدن کشو میتوان از ریل مناسب استفاده کرد.

لولا

در سکوبندی آزمایشگاهی شرکت رستافرآیند سپنتا (بایرمن) از لولاهای استیل گازوری آرام بند استفاده می شود.