هودکانوپی یا هود سقفی معمولا به سقف و یا دیوار آزمایشگاه و در بالای دستگاه‌های آزمایشگاهی از قبیل دستگاه جذب اتمی، کوره، اتوکلاو و… نصب میشود.
هود کانوپی (هود سقفی) به لحاظ عملکرد تا حدی مشابه هود شیمی است.

فیلتر

در هودهای کانوپی در صورت لزوم از فیلتر کربن فعال استفاده می شود.

فن

فن های بکار رفته در هودهای کانوپی از نوع سانتریفیوژ و پروانه ای می باشد.