از آنجایی که هدف اصلی سکوبندی آزمایشگاهی استفاده حداکثر از فضای آزمایشگاهی بدون ایجاد مزاحمت می‌باشد، سیستم‌های متنوعی برای سکوبندی بکار گرفته می‌شود که هدف همه آنها بهینه سازی فضای کاربری، سرعت عمل، ایمنی و زیبایی آزمایشگاه است.

سیستم اصلی برای میزبندی سکوبندی آزمایشگاهی وجود دارد که شامل میزبندی یک طرفه یا کنار و میزبندی جزیره‌ای یا وسط می‌باشد.