هودهای شیمی بر اساس تکنولوژی تغییر سرعت هوای ورودی هود به 3 دسته اصلی طبقه بندی می‌شوند:

هود شیمی استاندارد

هود شیمی استاندارد (CAV) با جریان ثابت هوای ورودی

هود شیمیایی با تکنولوژی جریان ثابت هوای ورودی طراحی قدیمی از این هود است که برای محافظت عمومی از کاربر استفاده می‌شود. از آنجا که مقدار هوای خروجی ثابت است، سرعت خروج هوا در هود CAV با اندازه ارتفاع در محافظ هود، نسبت غیر خطی معکوس دارد.

مزایا

طراحی ساده و نصب آسان

معایب

در دراز مدت ، عموما هزینه عملیاتی هود CAV بالاتر از هود VAV است زیرا بدون در نظر گرفتن موقعیت در محافظ هود، حجم یکسانی از هوا را تخلیه می‌کند.

هود شیمی (RAV) با جریان کاهش یافته هوای ورودی

در برخی آزمایشگاه‌ها که فعالیت‌های خاصی بطور ثابت انجام می‌شود، برای برطرف نمودن محدودیت‌های هود CAV معمولی، هودهای شیمی RAV می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
در این سیستم، علاوه بر ایرفول (Airfoil)، یک دریچه بای پس در قسمت بالای در محافظ قرار داده می‌شود که باعث تغییر مسیر جریان هوا وقتی در محافظ بسته است، می‌شود. این دریچه بای پس با ثابت نگه داشتن جریان هوا زمانی که در محافظ باز و بسته می‌شود، باعث کاهش اثرات نامطلوب سرعت بالای جریان هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی می‌شود.

هود شیمی با جریان کاهش یافته
هود شیمی با جریان متغیر هوای ورودی

هود شیمی Flow Safe (VAV) با جریان متغیر هوای ورودی

هودهای شیمی VAV یا هود با جریان هوای ورودی متغیر هود آزمایشگاهی هستند که بدون تاثیرپذیری از موقعیت در محافظ هود با سرعتی ثابت هوای ورودی را خارج می‌سازد. در این هودها سیستم، بطور مداوم میزان هوای خارج شده را اندازه‌گیری و تنظیم می‌کند تا سرعت متوسط لازم برای خروج هوا را ثابت نگه دارد.

مزیت‌ها

  • افزایش ایمنی به دلیل داشتن سرعت جریان هوای ثابت ورودی (که می‌تواند در محدوده ایمن تنظیم شود).
  • صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای آزمایشگاه که به دلیل کاهش مقدار هوای تهویه شده حاصل می‌شود.

عیب‌ها

  • هزینه اولیه بالاتر است (اما در دراز مدت با ذخیره انرژی آن را جبران می‌کند).
  • استفاده از مواد خورنده شیمیایی و دوقطبی تاثیر مخرب بر روی سنسور دستگاه VAV دارد و نصب آن در چنین مواردی توصیه نمی‌شود.

 

V=Q/S

میزان کارآیی فیوم هود رابطه مستقیم با سرعت جریان هوای ورودی از در محافظ جلوی هود دارد که با متر/ثانیه تعریف می‌شود.
جریان هوای ورودی فیوم هود مسئول دور نگهداشتن مواد مضر از کاربر جلوی هود می‌باشد. همچنین باعث جلوگیری از نشت و حفظ قدرت و کارآیی فیوم هود می‌گردد.در بیشتر مواقع سرعت جریان هوای اندازه گیری شده در محل ورودی فیوم هود به‌عنوان معیاری برای تعیین قدرت و کارآیی آن در نظر گرفته می‌شود و میانگین آن نباید خارج از محدوده 0.40-0.85 متر بر ثانیه بسته به میزان خطر و سمیت مواد زیر هود باشد.
سرعت (V) مایع عبوری از داخل لوله با حجم مایع (Q) به m3/s و اندازه سطحی که مایع از آن عبور می کند(S) به m2 تعیین می‌گردد.