هود شیمی زمینی

این هود متداولترین نمونه از انواع این دسته می‌باشد که هود بصورت مستقل از سکوبندی آزمایشگاه نصب می‌شود. مزیت این هودها در این می‌باشد که امکان نصب مستقل هود در هر قسمت از آزمایشگاه وجود دارد.

هود شیمی رو میزی

این هود شیمی که بصورت کابین ساخته می‌شود فاقد بخش پایینی هود بوده و از انواع زمینی سبک‌تر است.
این هود می‌تواند بصورت متحرک بر روی کارت آزمایشگاهی و یا بصورت ثابت (با حفظ قابلیت جابجایی) بر روی میزهای سکوبندی قرار داده شود.
هود رومیزی عموما بصورت بدون کانال (فیلتردار) ساخته می شود و فن مستقیما روی قسمت بالایی هود قرار میگیرد.