محفظه نگهداری کپسول گاز جهت نگهداری کپسول‌های گاز فشرده در محیط خارج از آزمایشگاه (فضای آزاد) پیشنهاد می‌شوند. همراه با این محفظه‌ها که به‌صورت مشبک و از جنس فولاد گالوانیزه ساخته می‌شوند، تجهیزات اضافی مانند کمربند محافظ کپسول و قفسه فولادی برای نگهداری آن قابل ارائه است.