محفظه نگهداری کپسول جهت نگهداری کپسول‌های گاز فشرده در خارج از محیط آزمایشگاه (فضای آزاد) پیشنهاد می‌شود. همراه با این محفظه‌ها که به‌صورت مشبک و از جنس فولاد ساخته می‌شوند، تجهیزات اضافی مانند کمربند محافظ کپسول و قفسه فولادی برای نگهداری قابل ارائه است. مانند کمد نگهداری کپسول، امکان نصب تجهیزات رگولاتور، پنل‌های کنترل گاز، دیتکتورهای گاز، اتصال خطوط  لوله گاز و …در این محفظه ها نیز وجود دارد.