اگرچه گرد و غبار حاصل از موادی که برای ساخت کمدهای نگهداری استفاده می‌شود به حدی اندک است که در مکان‌های کاری معمولی قابل اغماض است، اما این ذرات می‌توانند در اتاق تمیز باعث ایجاد آلودگی شود..

بدین منظور، شرکت مهندسی بازرگانی رستا فرآیند سپنتا (بایرمن)  کمد آزمایشگاهی ویژه ای که با محیط اتاق تمیز سازگار است را ارائه می‌دهد که توسط شرکت Düperthal آلمان تولید می‌شود.